English
system integration
polski
English
polski
systemu integracja
łączenie różnorodnych części systemu w jedną sprawnie funkcjonującą całość.