ciąg faz, przez które system przechodzi, poczynając od fazy projektowej a kończąc na wycofaniu go z użycia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com