proces obejmujący czynności dotyczące:
a) korygowania niezdatności systemu,
b) polepszania jego wydajności,
c) modyfikowania go zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami użytkownika oraz
d) adaptowania go do zmieniającego się otoczenia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com