szczegółowy opis systemu służący do jego opracowania lub oceny.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com