top of page
English
systematic error
polski
English
polski
błąd systematyczny
składnik błędu, który nie zmienia się w sposób losowy, może być przewidziany i oszacowany.

bottom of page