English
systems analysis
polski
English
polski
analiza systemowa
analiza systemu informacyjnego istniejącego lub projektowanego mająca na celu określenie wymagań dotyczących danych i informacji oraz procesów ich przetwarzania, przy uwzględnieniu relacji między nimi oraz powiązań z innymi systemami.