Transmission Control Protocol / Internet Protocol, zestaw protokołów komunikacyjnych podzielonych na wzajemnie współpracujące warstwy. TCP/IP jest powszechnie stosowany w Internecie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com