top of page
English
telecommunication services
polski
English
polski
usługi telekomunikacyjne
usługi polegające na transmisji i kierowaniu sygnałów w sieciach telekomunikacyjnych za pomocą przewodów, fal radiowych lub optycznych oraz innych środków; ich klasyfikacja obejmuje ponad 20 rodzajów usług.

bottom of page