według normy ISO 19108, odległość od początku skali interwałowej (patrz: skala interwałowa) użytej jako podstawa czasowego systemu współrzędnych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com