według norm ISO 19100, dzielenie przestrzeni na zbiór sąsiadujących podprzestrzeni o tym samym wymiarze jak przestrzeń dzielona.

Teselacja złożona z przystających regularnych wieloboków lub wielościanów jest teselacją regularną. Teselacja złożona z regularnych, ale nieprzystających, wieloboków lub wielościanów jest teselacją semi-regularną. W innych przypadkach teselacja jest nieregularna.

Przykłady teselacji regularnych

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com