obrazowanie w zakresie podczerwieni termalnej za pomocą odpowiednich detektorów.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com