osoba fizyczna lub prawna nie będąca organem publicznym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com