w katastrze, rejestracja własności i innych praw rzeczowych oddzielnie dla każdej nieruchomości; przykładem są polskie księgi wieczyste (patrz: księgi wieczyste).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com