English
top-down process
polski
English
polski
proces zstępujący
proces rozpoczynający się na najwyższym a kończący na najniższym poziomie abstrakcji.