© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

proces rozpoczynający się na najwyższym a kończący na najniższym poziomie abstrakcji.