model danych przestrzennych, w którym rozpatruje się płaszczyznę podzieloną liniami granicznymi na pewną liczbę obszarów.

Linie graniczne, które, ogólnie rzecz biorąc, są łamanymi (patrz: łamana), nie mogą się przecinać, są skierowane i łączą punkty zwane węzłami.

Przykładem zastosowania tego modelu jest mapa katastralna, pokazująca działki w obrębie oraz obszar poza obrębem.

Węzły połączone skierowanymi liniami granicznymi tworzą obszary.
Qo jest obszarem zewnętrznym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com