English
topological boundary
polski
English
polski
granica topologiczna
synonim brzegu topologicznego (patrz: brzeg topologiczny) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.