baza danych pokrywająca terytorium Stanów Zjednoczonych i zawierająca dane przestrzenne w strukturze DIME (patrz: DIME) wzbogacone o dane dotyczące różnorodnych jednostek podziałów administracyjnych i statystycznych z uwzględnieniem kształtu ich granic, w tym ulic.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com