według norm ISO 19100, ogólny zbiór reguł służących do definiowania interakcji zachodzących między rozproszonymi systemami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com