English
universe of discourse
polski
English
polski
przestrzeń rozważań
według normy ISO 19101, przedstawienie rzeczywistego lub hipotetycznego świata, które zawiera wszystko to, co stanowi przedmiot zainteresowania.