reprezentacja, w której stosowane są dane wektorowe (patrz: dane wektorowe).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com