Informacja geograficzna pozyskiwana przez członków zainteresowanej społeczności na zasadzie wolontariatu (Volunteered Geographic Information). Informacja tego rodzaju jest podstawą OpenStreetMap (patrz: OpenStreetMap).

Patrz również crowdsourcing) .

Luty 2018

JG

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com