top of page
English
voxel
polski
English
polski
woksel
najmniejszy trójwymiarowy element bryły stosowany w cyfrowym modelowaniu brył (patrz: cyfrowe modelowanie bryły).

bottom of page