English
WWW - World Wide Web
polski
English
polski
WWW
globalny system przekazu i publikacji informacji multimedialnej, korzystający z intemetu i stosujący hiperłącza do nawigacji i wiązania ze sobą stron WWW.