English
zoom
polski
English
polski
zoom
płynne skalowanie wyświetlanego obrazu lub rysunku, podczas którego obserwator odnosi wrażenie przybliżania (zoom in) lub oddalania (zoom out) się.