top of page
English
actor
polski
English
polski
aktor


1. W obiektowości – niezależny aktywny obiekt (patrz: aktywny obiekt), który może wpływać na stany innych obiektów, ale sam nie podlega oddziaływaniu innych obiektów.
W modelach pojęciowych aktorem może być człowiek współdziałający z systemem obiektowym.

2. W modelach abstrakcyjnych przypadków użycia – spójny zbiór ról, które użytkownik przypadków użycia (patrz: przypadek użycia) może odgrywać, gdy współdziała z tymi przypadkami użycia.
W takim ujęciu aktor ma jedną odpowiednią rolę dla każdego przypadku użycia, z którym się komunikuje.

Patrz także: diagram przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia)

bottom of page