top of page
English
back office system
polski
English
polski
back office system
infrastruktura komputerowa danej organizacji, która służy realizacji jej głównych procesów biznesowych, ale nie posiada interfejsów do kontaktu z klientami.

bottom of page