top of page
English
benchmark test
polski
English
polski
test porównawczy
test, któremu poddawane są oferowane systemy komputerowe celem wyboru oferty najlepiej odpowiadającej przyjętym z góry wymaganiom.

bottom of page