top of page
English
buffering
polski
English
polski
buforowanie
tworzenie strefy o zadanej szerokości wokół obiektu na płaszczyźnie.

Buforowanie obiektu 0-, 1- i 2-wymiarowego.
bottom of page