top of page
English
cartodiagram
polski
English
polski
kartodiagram
mapa tematyczna przedstawiająca zmienność wybranych atrybutów obiektów przestrzennych, czyli tematu, za pomocą wykresów, np. wykresów słupkowych (patrz: wykres słupkowy) lub wykresów kołowych (patrz: wykres kołowy).

bottom of page