top of page
English
common types
polski
English
polski
wspólne typy
w specyfikacjach danych INSPIRE, typy (patrz: typ), które występują w więcej niż jednym temacie danych przestrzennych.

bottom of page