top of page
English
data product
polski
English
polski
produkt danych
zbiór danych lub seria zbiorów danych, która jest zgodna ze specyfikacją produktu danych.

bottom of page