top of page
English
deeds registration
polski
English
polski
rejestracja aktów
w katastrze, rejestracja dokumentów dotyczących własności i innych praw rzeczowych na nieruchomości.

Państwowy system tego rodzaju funkcjonuje np. w Holandii; w Stanach Zjednoczonych istnieją rejestry prowadzone przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które ubezpieczają przeniesienie tytułu własności (title insurance), wypłacając odszkodowanie w wypadku wykrycia błędu lub nieuczciwości.

bottom of page