top of page
English
delaunay triangulation
polski
English
polski
triangulacja delaunay’a
według norm ISO 19100, taka siatka trójkątów, dla której okrąg przechodzący przez wierzchołki dowolnego trójkąta nie zawiera w swoim wnętrzu wierzchołka żadnego innego trójkąta.

bottom of page