top of page
English
digitizing
polski
English
polski
digitalizacja
zwana również cyfryzacją, konwersja danych z postaci analogowej na cyfrową, zwłaszcza dokumentów graficznych, w tym map.

bottom of page