© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

produkcja, reklama i sprzedaż produktów z zastosowaniem sieci teleinformatycznych.