English
e-economy
polski
English
polski
gospodarka elektroniczna
produkcja, reklama i sprzedaż produktów z zastosowaniem sieci teleinformatycznych.