top of page
English
edge
polski
English
polski
krawędź
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – 1-wymiarowy topologiczny element prosty (patrz: topologiczny element prosty).
Geometryczną realizacją (patrz: realizacja geometryczna) krawędzi jest krzywa (patrz: krzywa). Brzegiem topologicznym (patrz: brzeg topologiczny) (granicą (patrz: granica)) krawędzi jest zbiór (patrz: zbiór) złożony z jednego lub dwóch węzłów (patrz: węzeł) powiązanych z tą krawędzią, tworząc w ten sposób kompleks topologiczny (patrz: kompleks topologiczny). Te dwa węzły są nazywane odpowiednio węzłem początkowym (patrz: węzeł początkowy) i węzłem końcowym (patrz: węzeł końcowy), ale może być także tylko jeden węzeł pełniący obie te role.

Zobacz także: krawędź skierowana (patrz: krawędź skierowana)

bottom of page