top of page
English
endonym
polski
English
polski
endonim
nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się na obszarze, gdzie ten język ma status oficjalny; jej przeciwstawieniem jest egzonim (patrz: egzonim).

bottom of page