top of page
English
hypertext markup language (html)
polski
English
polski
język znaczników hipertekstowych
służy do opisu sposobu formatowania dokumentów (stron) w sieci WWW (patrz: WWW); nadany format - z uwzględnieniem hiperłączy, czyli odsyłaczy do innych dokumentów HTML, tworzących łącznie hiperteksty - nie jest uzależniony od komputera, systemu operacyjnego i przeglądarki WWW.

bottom of page