top of page
English
multicultural
polski
English
polski
wielokulturowy
w odniesieniu do INSPIRE, cechujący się wielością i różnorodnością systemów wartości uznawanych przez różne grupy: etniczne, regionalne i zawodowe.

bottom of page