top of page
English
network services
polski
English
polski
usługi sieciowe
w kontekście INSPIRE, sieć usług, które służą do:

a) wyszukiwania danych i usług na podstawie metadanych,
b) przeglądania danych przestrzennych, w tym do wyświetlania, nawigowania, powiększania (zoom in), pomniejszania (zoom out), przesuwania (pan) i nakładania (overlay),
c) pobierania (download) zbiorów danych przestrzennych,
d) transformacji, zwłaszcza dla uzyskania interoperacyjności,
e) wywoływania (invoke) usług danych przestrzennych.

Usługi te powinny:
a) uwzględniać wymagania użytkowników oraz
b) być łatwe do stosowania i publicznie dostępne za pośrednictwem Internetu lub innych odpowiednich środków telekomunikacji.

Usługi wyszukiwania i przeglądania powinny być udostępniane nieodpłatnie.

bottom of page