top of page
English
open system
polski
English
polski
otwarty system
w odniesieniu do systemu:

1) zgodny z ogólnie przyjętymi standardami,
2) podatny na zmiany dokonywane przez użytkownika.

bottom of page