top of page
English
postal code
polski
English
polski
kod pocztowy
identyfikator nieruchomości stosowany w systemach geoinformacyjnych, np. w Zjednoczonym Królestwie, gdzie cały kraj jest podzielony na 120 obszarów, które dalej dzielone są hierarchicznie na rejony, sektory i jednostki. Pojedyncza jednostka odnosi się do około 15 powiązanych przestrzennie adresów, nie stanowiąc spójnego obszaru.

bottom of page