top of page
English
pre-marking
polski
English
polski
sygnalizacja
oznaczanie wybranych punktów w terenie przed wykonaniem zdjęć lotniczych, celem ułatwienia i zwiększenia dokładności identyfikacji tych punktów na zdjęciach.

bottom of page