top of page
English
profil
polski
English
polski
profil
norma ogólnego przeznaczenia dostosowana do konkretnych potrzeb przez wskazanie jej zalecanych zasad, klas, opcji i parametrów.

Profil może wynikać z potrzeb danego kraju, stanowiąc np. krajowy podzbiór normy międzynarodowej serii ISO 19100 lub też grupy tych norm.

bottom of page