top of page
English
quality
polski
English
polski
jakość
ogół cech materiału, produktu lub procesu związanych z jego zdolnością do zaspokajania zdefiniowanych lub domyślnych potrzeb.

bottom of page