top of page
English
RTK - Real-Time Kinematic
polski
English
polski
RTK
technika pomiaru w systemie GPS (patrz: GPS) z zastosowaniem dwóch odbiorników, stacjonarnego i ruchomego, pomiędzy którymi utrzymywana jest łączność radiowa.

bottom of page