top of page
English
refraction
polski
English
polski
refrakcja


1) zmiana kierunku rozchodzenia się fali przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków określona podstawowymi prawami załamania fal,
2) zmiana kierunku rozchodzenia się fal w ośrodku jednorodnym, w którym ich prędkość zmienia się w sposób ciągły.

bottom of page