top of page
English
road reference system
polski
English
polski
drogowy system referencyjny
system odniesienia przestrzennego stosowany w polskim drogownictwie, którego podstawą jest zbiór charakterystycznych punktów sieci drogowej, np. przecięć osi dróg.

Punkty te mają znane współrzędne i wyznaczają odcinki, do których odnoszone są obiekty drogi lub zdarzenia zachodzące na drodze przez podawanie odległości od punktu początkowego danego odcinka.

bottom of page