top of page
English
routing
polski
English
polski
wyznaczanie trasy
według norm ISO 19100, znajdowanie optymalnych tras między pozycjami w sieci przy założonej funkcji celu.

bottom of page