top of page
English
spatial object life-cycle rules
polski
English
polski
reguły cyklu życia obiektu przestrzennego
w INSPIRE, reguły, które określają typy zmian obiektu przestrzennego, powodując utworzenie nowej wersji obiektu przestrzennego lub jego usunięcie/dezaktualizację.

bottom of page